Laban ng Masa Statement for November 30 Protest Print
Written by Partido Lakas ng Masa   
Sunday, 03 December 2017 15:28
LNMstatementNov30